Cambo
 
Cambo - Photographic Industry

חברת אחים יוגנד הינם הנציגים הבלעדיים של חברת Cambo גרמניה.
החברה מחולקת לשני מחלקות עיקריות.
מחלקת הסטילס - מייצרים מצלמות לפורמט גדול וחצובות סטודיו מסיביות במיוחד.
מחלקת הוידאו - במחלקה זו מייצרים מנופים למצלמות וידאו גדולות, מסילות וכו'