Dedo Light
 
DedoLight - Lightning Systems

חברת אחים יוגנד הינם הנציגים הבלעדיים של חברת Dedo Light בישראל.
החברה מתמחה בייצור תאורה רציפה במיוחד לתחום הטלוויזיה והקולנוע.
עיקר התמחותם הינה בדיוק וניצולת מרבית של האור.
פנסי העדשה שלהם נחשבים לטובים בעולם הן ברמת הדיוק והן בעוצמת ההארה שלהם.