Harman
 
Harman -Fine Art Ink Jet Media

חברת אחים יוגנד הינם הנציגים הבלעדיים של חברת Harman.
החברה מתמחה בייצור ניירות באיכות מאד גבוהה עבור מדפסות הזרקת דיו.