Harman By Hahnemuehle
 
Harman By Hahnemuehle - Fine Art Ink Jet Media

חברת אחים יוגנד הינם הנציגים הרשמיים של חברת Harman By Hahnemuehle.
החברה מייצרת ניירות FineArt להדפסה במדפסות הזרקת דיו ונחשבת לאחר מהחברות המובילות בתחום.
בשנת 2011 זכתה החברה בפרס Tipa היוקרתי כנייר ה FineArt הטוב ביותר.