Profoto
 
Profoto - The Light Shaping Company

חברת אחים יוגנד הינה הנציגה הבלעדית של חברת Profoto בישראל.
החברה ידועה כיצרנית הפלאשים הטובה בעולם. היא מתאפיינת בפלאשים
המהירים בעולם עם זמני הבעירה הקצרים ביותר לצורכי הקפאות ומגוון אביזרים הרחב ביותר.