Shape
 
אביזרים לצילום וידאו.

חברת Shape מייצרת מגוות מוצרי איכות לעבודה עם ציוד וידאו, ממצלמות מירורלס קטנות ועד לריגים מקצועיים לציוד קולנועי. הציוד מודולרי ומאפשר מגוון הרכבות ועיצובים, צירופים של פריטי ציוד שונים לכדי יחידת עבודה מהודקת המתאימה בדיוק לצלם או לצלמת.